Våra träningsinriktningar
Logga in

Anmäl dig till kurs här

KURSANMÄLAN

Du kommer att dirigeras om till annan sida för att göra kursanmälan.

Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att din anmälan till Härnösands Brukshundklubb även registeras hos studiefrämjandet. Du får ett automatiskt svar när du skickat kursanmälan. Har du frågor om kursen ring kontakt personen som finns angiven i kursannonsen.

Du får kursinbjudan ca. 14 dagar innan kursstart. Är kursen fulltecknad får du svar, direkt när vi noterat det.

ALLMÄNT
Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att din anmälan till Härnösands Brukshundklubb även registeras hos studiefrämjandet.

Har du frågor om kursen ring kontakt personen som finns angiven i kursannonsen.

Du får kursinbjudan ca. 14 dagar innan kursstart. Är kursen fulltecknad får du svar inom ett par dagar.

Betalning

Alla kurser krävs medlemskap i klubben. För mer information om medlemskap

Betalning skall vara klubben tillhanda senast 2:a kurstillfället. Priset för kursen

Du behöver visa upp betalning till instruktören.

Betalning sker till:

Kursbetalning görs till pg 46 76 40-9 (det är samma konto som för medlemsvgiften). Du anger kursens namn och insruktörens namn.

ALLMÄN INFO

  • För alla kurser utom skaffa hund-kurs, behöver du vara medlem i Svenska brukshundklubben men det behöver inte vara Härnösands bk som är din hemmaklubb, för övriga kurser ska du även vara medlem i Härnösands bk. För mer information om medlemskap, se under ”Om Härnösand Brukshundlubb– Medlemskap” . Det går bra att bli medlem i samband med kursstart.
  • För att kunna gå kurs gäller det även att hunden ska vara vaccinerad och id-märkt och minst 4 månader gammal. Detta gäller såväl renrasig som blandraser.

Distansavtal:

Vid återtagande av anmälan följer Brukshundsklubben de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:

  • Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan/betalning. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:

  • Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift.
  • Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

KURS ADMINISTRATION

Kurssamordnaren registerar kursen och för in närvaron i Studiefrämjandet portal. Föreningen får därefter ersättning för evenemangt.

Gäller instruktörer och kurssamordnare: Klicka på bilderna för att komma vidare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.