Möten i klubben

Medlemsmöten förekommer regelbundet, där många viktiga frågor behandlas. Var med och utveckla föreningen genom att göra din röst hörd.

Medlemsmöten hålls minst 3 gånger per år inkl. årsmötet

Medlemsmöte är ett viktigt forum där medlemmar samlas och prata om angelägna frågor. Föreningens högsta beslutande organ utöver årsmötet är medlemsmötet. Mellan medlemsmöten är det styrelsen som ansvarar för verksamheten.

Frågor som inte föranmäls, tas upp på medlemsmötet under övriga frågor, men beslut kan inte fattas. Frågan överförs till nästa medlemsmöte för eventuell beredning och beslut.

Har du frågor du vill ta upp på medlemsmötet, skicka e-post till styrelsen@harnosandsbhk.se

Planerade möten under 2018:

Årsmöte Fredag 23 februari kl 19,00
Medlemsmöte Onsdag 13 juni kl 19.00
Medlemsmöte Onsdag 17 oktober, kl 19.00
Årsmöte 2019 Fredag 15 februari 2019

ANTECKNINGAR OCH PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTEN

Protokoll Medlemsmöte 13 juni

Protokoll Medlemsmöte 17 oktober

*********************************************************************************************************************************************************************************

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i Härnösands Brukshundklubb kallas till ordinarie årsmöte, den Fredag den 15 febr kl 19.00 i Härnösands Brukshundsklubb stuga.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar

Läs föreningens stadgar här >>>

Vill du vara med i en aktiv förening, med roliga aktiviteter och god ekonomi? Valberedeningen behöver förslag pår intiativtagare, utförare, admininstratörer, hantverkare och andra krafter och kunskaper för att få en aktiv förening i våra arbetsgrupper/sektorer och styrelse. All stöttning mottages tacksamt både smått och stort. Klubbarbete kan vara roligt när vi samarbetar och hjälps åt, så passa och kom med för att utveckla klubben framåt. Vi är många som vill något, och vi behöver er alla för att göra detta möjligt!

MATERIAL

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt i Härnösands Brukshundsklubb stuga.Det kan vara handlingar som verksamhets? och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem.

MEDLEMSKAP

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år.

Kallelse till årsmöte annonseras på klubbens facebook sida samt på föreningens hemsida under NYHETER den 18 december 2018

Klubben bjuder på fika. För att beräkna fikat kan du gå in på klubbens facebooksida och göra en intresseanmälan. Detta är inte bindande utan ger styrelsen in fungervisning på hur mycket fika som behövs anordnas.

********************************************************************************************************************************************************************************************

STYRELSEMÖTEN HÅLLS EN GÅNG I MÅNADEN

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Styrelsen i Härnösands har möte en gång i månaden.
Styrelsemötet är det protokollförda möte som styrelsen har löpande under året, där beslut om verksamheten och förvaltningen tas.

Vill du lämna förslag till styrelsen, kan du göra det via e-post: styrelsen(a)harnosandsbk.se

********************************************************************************************************************************************************************************************

ÅRSMÖTE HAR KLUBBEN , EN GÅNG PER ÅR, UNDER FEBRUARI MÅNAD.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Ta med gilitgt medlemskort för rösträkningen ( enligt stadgarna) Klubben bjuder på fika.

Handlingar till årsmötet i februari kommer att finnas i klubbstugan, en vecka före årsmötesdagen.

Protokoll från tidigare årsmöte

Handlingar till kommande årsmöte (läggs ut senast 1 vecka före mötet)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.