Möten och protokoll

Medlemsmöten förekommer regelbundet, där många viktiga frågor behandlas. Var med och utveckla föreningen genom att göra din röst hörd och delta på våra möten.

Vill du vara med och påverka klubbens utveckling?, kolla in denna sidan.

Medlemsmöten hålls minst 3 gånger per år inkl. årsmötet

Medlemsmöte är ett viktigt forum där medlemmar samlas och prata om angelägna frågor. Föreningens högsta beslutande organ utöver årsmötet är medlemsmötet. Mellan medlemsmöten är det styrelsen som ansvarar för verksamheten.

Frågor som inte föranmäls, tas upp på medlemsmötet under övriga frågor, men beslut kan inte fattas. Frågan överförs till nästa medlemsmöte för eventuell beredning och beslut.

Har du frågor du vill ta upp på medlemsmötet, skicka e-post till styrelsen@harnosandsbhk.se

Planerade möten under 2020

Årsmöte Fredag 21 februari kl 19,00
Medlemsmöte Onsdag 10 juni 2020
Medlemsmöte Onsdag 7 oktober 2020
Årsmöte 2020

ANTECKNINGAR OCH PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTEN

2018

Protokoll Medlemsmöte 13 juni

Protokoll Medlemsmöte 17 oktober

Protokoll Årsmöte

*******************************************************************************************************************************************************************************

ANTECKNNGAR FRÅN SEKTORMÖTEN

2018

Minnesanteckningar från möte med sektorerna den 26 mars 2019.

*********************************************************************************************************************************************************************************

MEDLEMSKAP

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år.

Kallelse till möte annonseras på klubbens facebook sida samt på föreningens hemsida under NYHETER samt MÖTEN PÅ KLUBBEN

Klubben bjuder på fika. För att beräkna fikat kan du gå in på klubbens facebooksida och göra en intresseanmälan. Detta är inte bindande utan ger styrelsen in fungervisning på hur mycket fika som behövs anordnas.

********************************************************************************************************************************************************************************************

STYRELSEMÖTEN HÅLLS EN GÅNG I MÅNADEN

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Styrelsen i Härnösands har möte en gång i månaden.
Styrelsemötet är det protokollförda möte som styrelsen har löpande under året, där beslut om verksamheten och förvaltningen tas.

Vill du lämna förslag till styrelsen, kan du göra det via e-post: styrelsen(a)harnosandsbk.se

********************************************************************************************************************************************************************************************

ÅRSMÖTE HAR KLUBBEN , EN GÅNG PER ÅR, UNDER FEBRUARI MÅNAD.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Ta med gilitgt medlemskort för rösträkningen ( enligt stadgarna) Klubben bjuder på fika.

Handlingar till årsmötet i februari kommer att finnas i klubbstugan, en vecka före årsmötesdagen.

Protokoll från tidigare årsmöte

Handlingar till kommande årsmöte (läggs ut senast 1 vecka före mötet)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.