Ordning och reda samt vaccinationskrav

Ordningspunkter för lokalklubben

1.

När man tränar på klubben ska man vara medlem och följa Svenska brukshundklubbens dressyrpolicy. Inom klubbens träningsområde gäller respekt och hänsyn till hundar i träning. Om det pågår hundträning skall passerande hundar hållas kopplade. Gå inte fram till kopplade och uppbundna hundar.

2.

Ingen rastning får ske på klubbens planer. Klubbområdet är ingen rastplats för hundar, men om olyckan inträffar tas det bort. Låt ingen hund kissa runt klubbstugan. Respektera detta för allas trevnad

3.

Alla inom klubbområdet behandlar hundar och varandra med respekt, lyhördhet enligt de riktlinjer och stadgar som Brukshundklubben har.

Film om hundhållning Klubben har även en Drogpolicy och Mediapolicy

4.

Alla medlemmar hjälps åt att hålla klubbområdet städat och återställer efter träning, tävling och kurser.

5.

Skott träning ändras från år till år enligt beslut från styrelsen, läs här

6.

Fimpar och rökning sker inte i anslutning till klubbstugan. Plocka bort eventuella tobaks rester eller fimpa i askkoppen på anvisad plats.

7.

Alla som köper fika, betalar för sig med kontakter eller svisch. Visa upp betalning för annan medlem. Klubbens ekonomi är allas ansvar.

8.

Medlemmar från andra lokalklubbar är välkommen att träna på klubbområdet, men fråga alltid de medlemmar som tränar om det finns någon lämplig plats.

9.

Tävlingsansvariga bokar planer för Tävlingar och Prov, för att säkerhetsställa att planerna inte blir dubbelbokade och krockar med annan verksamhet. Under Tävlingar och Prov får träning ske på anvisad plan. Observera att det kan förekomma skottprov. Kom ihåg att respektera varandra och visa hänsyn till varandra.

10.

Instruktörer med kurser har företräde att boka träningsplaner och lokaler, men observera tävlingsagendan. Under kurser, får det förekomma träning på andra planer.

11.

Härnösands brukshundklubb har, genom styrelsen, beslutat att incidenter mellan hundar och/eller människor som inträffar på eller i omedelbar närhet av klubbområdet samt vid organiserad träning eller utbildning i för ändamålet upplåtna marker skall rapporteras till styrelsen (styrelsen(at)harnosandsbk.se). Syftet med denna policy är att, oavsett om det rör sig om enskild eller organiserad träning, motion, rastning eller andra aktiviteter, så ska medlemmarna känna trygghet och glädje med sin aktivitet.

12.

Styrelsen kommer att ta ett aktivt ansvar för att eventuella incidenter blir utredda antingen inom klubben eller om det krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Om incidenter inträffar på annat område än som nämnts är självklart inblandade parter välkomna att diskutera det som hänt med styrelsen för att få råd, tips och stöd för eventuell vidare handläggning.

Vaccinationsbestämmelser på Härnösands Brukshundklubb

Samma regler som vid Brukshundklubbens (SBK) tävlingar gäller för vaccination när du vistas, går kurs, tävlar eller tränar på Härnösand Brukshundklubb:

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

· Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.

· Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra år sedan.

· Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före kurs, prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.

Vidare rekommenderar Svenska Kennelklubben (SKK) att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.