Vill du påverka - läs detta

HAR DU ETT FÖRSLAG TILL STYRELSEN

Du kan skicka ett förslag med e-post till styrelsen[at]harnosansbk.se, där du beskriver problemet och hur ditt förslag kan gagna klubben. Det är en fördel om du skickar med en uppskattning vad förslaget kostar och hur förslaget kan genomföras. Styrelsen har möten 1 gång per månad.

MOTION TILL MÖTE

Detta underlag hjälper dig at skriva en motion till årsmötet. En motion till årsmötet är ett förslag som berör hela klubben alternativt distriktet eller hela Brukshundsklubbens verksamhet. Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och skickas till lokalklubbsstyrelsen.Lokalklubbsstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet/ årsmötet.

  • Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 20 oktober, varje år

INNEHÅLL I EN MOTION

1. Rubrik / Motionen avser

2. Beskriv problemet (bakgrund)

3. Beskriv förslaget

4. Beskriv vilka förändringar som förslaget kan resultera i

5. Förslag till beslut

6. skriv under med ditt namn

Skicka in motionen till: styrelsen@harnosandsbk.se

BESLUTSUNDERLAG MED BUDGETFÖRSLAG

Detta beslutsunderlag är ett hjälpmedel för dig som planerar; projekt såsom renovering, en specialkurs, läger, evenemang och behöver eska ekonomiska medel för att genomföra projektet. Även om förslaget/projektet har målsättningen att det skall gå +/- noll dvs. jämnt vill styrelsen ta del av planeringen och utvärderingen, eftersom det är del av att klubbens utveckling. Beslutsunderlaget gäller inte för klubbens vanliga kurser som genomförs löpande. Ladda ner beslutsunderlaget på din dator, fyll i den och spara. Skicka in till styrelsen innan projektet påbörjas. e-postadress: styrelsen(at)harnosandsbk.se

Beslutsunderlag med budgetförslag

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.