Stadgar, arbetsordning och policy

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ är SBK Kongressensom fastställde 2008 års nya grundstadgar för Brukshundklubben. De nya grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och gäller från och med den 1 januari 2009.

Enligt grundstadgarna ska Brukshundklubbens förbundsstyrelse godkänna stadgarna för alla distrikt, lokal- och rasklubbar. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgan och för att säkerställa att så sker har nya normalstadgar tagits fram, för Brukshundklubbens respektive organisationer, utifrån grundstadgan.

Styrdokument

Lokalklubbs stadgar

Arbetsordning Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade den 10 oktober 2015 om en policy för medlemskultur i Brukshundklubben. Bakgrunden till policyn är det hårda klimat som finns där både medlemmar och förtroendevalda kan utsättas för hårda ord, förolämpningar, förtal och mobbning.

Policy för hundhålning

Drogpolicy

Etisk policy vid tävling och prov

Policy för medlemskultur

Film om hundhållning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.