Värdeord

Härnösands Brukshundsklubb har en värdegrund.

Härnösands Brukshundklubb (HBK) medlemmar ska känna till och respektera gällande värdegrund.

Klubbens värdeord bygger på ledorden; Glädje, Delaktighet, Uppmuntran och Allas rätt att vara med. Värdegrunden innehåller både HBK:s alkohol/ drog och dopningspolicy, hundägaransvar samt kränkande särbehandling.

GEMENSKAP

 • Alla är lika viktga för vår verksamhet och alla är värda lika mycket uppmärksamhet.
 • Vi är alla olika individer med olika styrkor, kunskaper, och svagheter och detta ser vi som en tillgång och styrka för klubben.

GLÄDJE

 • Vi finner glädje att göra saker tillsammans
 • Glädje är att utvecklas inom och genom sin verksamhetsgren i klubben
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna med glädje, välkomna till vår gemensakap och skall verka för att de känner både välkomna och delaktiga i verksamheten.

DELAKTIGHET

 • Under all träning är hunden och människan viktigare än resultatet.
 • Den viktigaste ingrediensen i all träning är att ha trevligt tillsammans.
 • I all vår träning är utveckling av hunden och människa lika viktig.

UPPMUNTRAN

 • Vi uppmuntrar alla att testa sina egna gränser, få erfarenhet genom att prova.
 • Genom att berömma viljan att utvecklas och försöka tror vi på att resultatet på lång sikt blir bättre än att berömma slutresultatet.

ALLAS RÄTT ATT VARA MED

 • Vi strävar efter att alla medlemmar ska ges möjlighet att utöva klubbens olika verksamhetsgrenar.
 • Vi strävar efter jämlik miljö där män och kvinnor tävlar, tränar och deltar i all vår verksamhet på lika villkor.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.