KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Medlemmar i Härnösands Brukshundklubb kallas till ordinarie årsmöte, den Fredag den 15 febr kl 19.00 i Härnösands Brukshundsklubb stuga.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar

Läs föreningens stadgar här >>>

Vill du vara med i en aktiv förening, med roliga aktiviteter och god ekonomi? Valberedeningen behöver förslag pår intiativtagare, utförare, admininstratörer, hantverkare och andra krafter och kunskaper för att få en aktiv förening i våra arbetsgrupper/sektorer och styrelse. All stöttning mottages tacksamt både smått och stort. Klubbarbete kan vara roligt när vi samarbetar och hjälps åt, så passa och kom med för att utveckla klubben framåt. Vi är många som vill något, och vi behöver er alla för att göra detta möjligt!

MATERIAL

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt i Härnösands Brukshundsklubb stugaoffentlig och via hemsidan. Det kan vara handlingar som verksamhets? och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem.

MEDLEMSKAP

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år.

Kallelse till årsmöte annonseras på klubbens facebook sida och på föreningens hemsida under NYHETER den 18 december 2018.

Klubben bjuder på fika. För att beräkna fikat kan du gå in på klubbens facebooksida och göra en intresseanmälan. Detta är inte bindande utan ger styrelsen in fungervisning på hur mycket fika som behövs anordnas.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.