Ordningsregler, riktlinjer och vaccinationregler

Ordningsreglerna och riktlinjer för lokalklubben

  • Alla som nyttjar klubbens område eller promenerar igenom området plockar upp efter sin/sina hundar.
  • Ingen rastning får ske på klubbens planer. Respektera detta för allas trevnad.
  • Hundar skall hållas kopplade inom området
  • Respekt och hänsyn till hundar i träning skall visas i detta område.
  • Du städar upp och ordningsställer i klubbstugan och träningsområdet, efter att du tränat.

  • När man tränar på klubben ska man vara medlem och följa Svenska brukshundklubbens dressyrpolicy.
  • Härnösands brukshundklubb har, genom styrelsen, beslutat att incidenter mellan hundar och/eller människor som inträffar på eller i omedelbar närhet av klubbområdet samt vid organiserad träning eller utbildning i för ändamålet upplåtna marker skall rapporteras till styrelsen (styrelsen@harnosandsbk.se). Syftet med denna policy är att, oavsett om det rör sig om enskild eller organiserad träning, motion, rastning eller andra aktiviteter, så ska medlemmarna känna trygghet och glädje i sin aktivitet.
  • Styrelsen kommer att ta ett aktivt ansvar för att eventuella incidenter blir utredda antingen inom klubben eller om det krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Om incidenter inträffar på annat område än som nämnts är självklart inblandade parter välkomna att diskutera det som hänt med styrelsen för att få råd, tips och stöd för eventuell vidare handläggning.

Film om hundhållning

Vaccinationsbestämmelser på Härnösands Brukshundklubb

Samma regler som vid Brukshundklubbens (SBK) tävlingar gäller för vaccination när du vistas, går kurs, tävlar eller tränar på Härnösand Brukshundklubb:

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

· Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.

· Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra år sedan.

· Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före kurs, prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.

Vidare rekommenderar Svenska Kennelklubben (SKK) att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.