Logga in
Länkmeny

Valberedningen

Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är ett mycket viktigt arbete och en svår uppgift. Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och andra funktioner.. De föreslår även namn för ordförande och vice ordförande att leda årsmötet.

  • Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.
  • En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.
  • Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

  • Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.
  • En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.
  • Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet eller som suttit allt för länge (att någon sitter längre än tre mandatperioder är sällan bra), ska inte förslås igen. Om de inte självmant avgår bör valberedningen ta en diskussion med dem. För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

  • Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.
  • Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
  • Valberedning ska till den 1 januari lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, vilka ska väljas på årsmötet. Årsmötet i lokalklubben genomförs under februari månad varje år.

Som medlem i Härnösands Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera styrelsen i klubben.

Välkommen att mejla; styrelsen@harnosandsbk.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.