Sektorer och arbetsgrupper

Dessa grupper är mycket viktiga för klubbens utveckling och de planerade arrangemang som finns.

Våra viktigaste arbetsgrupper för allas trivsel är Köket och Fastighet och utemiljö.

Vill du ingå i en sektor/ arbetsgrupp ta kontakt med styrelsen som guidar dig vidare.

Sektoransvariga/ sammankallande håller styrelsen uppdaterad med planering och genomförande av projekt samt om något beslut behövs av styrelsen

För att effektivare kunna bedriva utvecklingsarbetet i föreningen har vi i styrelsen infört sektorer med intresseinriktningar. Föreningens överlevnad och utveckling hänger på att föreningen har aktiva sektorer som jobbar för att föreningen skall utvecklas. Det är viktigt att vi involverar och bjuder in nya medlemmar för att avlasta varandra och utvecklas tillsammans. Alla sektorer behöver samarbeta runt våra arrangemang för att våra besökande skall känna sig välkomna.

Alla sektoransvariga träffas regelbundet för att planera förenngens verksamhet med kurser, träningsgrupper, planeringsträffar, tävlingar m.m.- Det är sektoransvariga som ordnar ersättare om de inte kan medverka på träffarna.

MÖTEN

Sektormöte 26 mars 2019

DELTA I SEKTORARBETE?

Det är styrelsen som utser vilka som skall ingå i en sektor. Det görs årsvis.

Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@harnosandsbk.se

ANTECKNINGAR FRÅN TRÄFFARNA

Aktuella anteckningarna finner du under varje sektor.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.