Lydnadsprov

Lydnadsprov (fr.o.m. 1 januari 2017, Lydnadstävling är en hundsport som går ut på att betygsätta en förares förmåga att lära en hund. Det kan också ses som ett test av en hund och dess förares samarbete under olika tävlingsmoment. Föraren är i regel inte tillåten att uppmuntra eller belöna hunden under pågående moment, däremot får belöning mellan momenten (exempelvis muntlig belöning) förekomma i olika utsträckningar beroende på de gällande reglerna. Tävlingsmomenten utförs utifrån ett givet schema, betyget avgörs av hur väl ekipaget följer det givna schemat. Poängavdrag ges för avvikelser från momentschemat. Ett helt program kallas för en "runda".

På Härnösand brukshundklubb förekommer denna träningsform och tävling. Det finns träningsgrupper med denna inriktning.

Vill du veta mer kontakta Laine Löfman 0611-12342, 070-557 95 57 efter 17.00

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.