Värvningskampanj

Nu hänger det på dig som medlem. Vill du ha en aktiv klubb med många roliga aktiviteter och bra ekonomi. Det gör sig inte själv och vi behöver fler som kan och vill vara med. Vi behöver dig som är initiativtagare, utförare, administratörer, hantverkare och andra krafter till vår styrelse och sektorer (arbetsgrupper)

Klubbarbete är roligt när vi är flera som hjälps åt, så kom med och utveckla vår klubb framåt! Vi är många som vill mycket men det finns färre som är beredda att ta ansvar och jobba för det, men blir vi fler går det lättare och blir mycket roligare! Vill du eller känner du någon som du vill väva till ett uppdrag, går det bra, men motivera gärna vad du, tror personen kan bidra med. Valberedningen tar sedan vid för att föreslå lämpliga kandidaterna till styrelseuppdrag.

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill ingå i en sektor, men det är styrelsen utser sedan medlemmar och sammankallande till för sektorerna/arbetsgrupperna (tävling, fastighet & utemiljö, köket, mfl)

Vi behöver fler förslag och vävningsförslag för att kunna utveckla vår klubb!! Kom igen, det är kul och du kan! Det alltid bra och kul att få delta i en gemenskap och göra något tillsammans!

Som medlem i Härnösands Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera styrelsen och sektorer i klubben.

Valberedning önskar förslag på personer till följande styrelseposter inför årsmötet 2019.

Styrelseposter: Avgående ledamöter

Ordförande på 1 år Torbjörn Eriksson

Ledamot på 2 år (vice ordf.) Göran Arebratt

Sekreterare på 2 år Gunnel Crona

Ordinarie ledamot på 2 år Lars Westberg

Suppleant på 1 år fyllnadsval (Rolf Rödlund avgått)

Suppleant på 2 år Sandra Hellström

Följande ledamöter har 1 år kvar i styrelsen.

Kassör Lena Backström

Peter Öhlen

Margareta Höglund

Förslag till revisorer vill vi också få in Avgående revisorer

Revisor på 2 år Carin Byström

Revisor på 2 år Martin Thorén

Revisorsuppleant på 1 år Carina Norberg avsagt sig sitta kvar

Revisorsuppleant på 1 år Cona Boden.

Sektorer/ Arbetsgrupper

Sektorer/ arbetsgrupper är grupper som jobbar med en speciell inriktning såsom; Fastighet & Utemiljö, Köket & inomhusmiljö, Tävlingssektorn, Mental & Utställning, Utbildningsgruppen, Ungdomsgruppen m.m. Har du förslag på personer som kan och vill engarega sig i en sektor/arbetsgrupp? Du kan även lämna förslag på personer och styrelsen utser sedan personer som får förtroendet att utveckla klubben. Sektorerna/arbetsgrupperna arbetar tillsammans vid städdagar, evenemang och tävlingar.

Kontaktuppgifter till valberedning

Lennart Högel tel: 070-680 59 94 e-post: lennart.hogel@telia.com

Cecilia Forsberg tel: 073-847 25 75 e-post: cecilia.forsberg90@gmail.com

Laine Löfman tel. 070-557 95 57 e-post: kennel.dobfanciers@telia.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.