Vill du gå en kurs ?

Vill du gå en kurs ?

Klicka på bilden för att komma till våra kurser och kursanmälan

LÄS GÄRNA DETTA!

1. För att kunna gå kurs gäller det även att hunden ska vara vaccinerad och id-märkt och minst 4 månader gammal. Detta gäller såväl renrasig som blandraser.

2. Du måste vara medlem i Brukshundsklubben för att kunna gå en kurs.För mer information om medlemskap

3. Är du som skall gå kursen under 18 år, krävs det målsmans medgivande. Vi ser gärna att målsman är delaktig på kursen för att stötta ungdomen, om det behövs.

4. Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att din anmälan till Härnösands Brukshundklubb även registeras hos studiefrämjandet.Dina personliga uppgifter raderas efter att vi registrerat dem i medlemsregistret och studifrämjandets kursportal.Har du frågor om hur vi lagrar dina personliga uppgifter, kan du kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@harnosandsbk.se.

5. Du får ett automatiskt svar när du skickat kursanmälan.När du skickat in kursanmälan har du även godkänt att föreningen hanterar dina personuppfigter enligt punkt 4. Har du frågor om kursen ring kontaktpersonen som finns angiven i kursannonsen.

6. Du får kursinbjudan innan kursstart. Är kursen fulltecknad får du svar, syns det på kursannonsen

7. Betalning skall vara klubben tillhanda senast 1:a kurstillfället. Priset för kursen ser du på kursannonsen. Du behöver visa upp betalning till kursledaren/instruktören.Betalning sker till: Kursbetalning görs till pg 46 76 40-9 (det är samma konto som för medlemsvgiften). Du anger kursens namn och insruktörens namn.

8. Du skall visa upp vaccinationsintyget på första kurstillfället till kursledaren. se vaccinationsregler.

9. Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan/betalning. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor.

10. Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss via länken som följer med bekräftelsen. Om du har betalt och måste avanmäla innan sista dag för avanmälan, har du rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

11. Har du inte fått bekräftelse inom 14 dagar innan kursstart, hör av dig till Pether Öhlén, 070 635 71 11, pether.ohlen@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.