Enskild träning

Vill du träna din hund i lugn och ro? Härnösands Brukshundklubb erbjuder enskild träning för aktiva medlemmar.

Denna möjlighet är INGET som planeras av Brukshundklubben utan är enskild möjlighet för våra medlemmar.

Krav

- Du skall vara medlem i klubben och aktivt träna på klubben.

- Du och hunden skall vara friska och inte uppvisa några symtom

- Ni håller avstånd med minst 2 meter i lokalen

- Minst 2 och max 4 personer samtidigt i lokalen.

- max 1-2 personer kan aktivt träna, medans resten av sällskapet vistas i angänsande rum.

Vid enskild träning kan du träna:

- Vardagslydnad

-Specialsök/ Nose Work

-Tävlingslydnadsmoment inom bruks och lydnad.

-Rallylydnad.

Kostnad och bokning

Kostnaden är 50 kr per timme och person. Bokning av träning i lokalen sker till Gunnel Crona tel: 070-2056612

Betalning sker via swish 1235442652 märk "enskild-träning och datum+tid" för bokningen.

Antal träningsekipage / gång

Härnösands brukshundsklubb rekommenderar max 3-4 personer samtidigt.

Pandemi-rekommendationer

Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur- eller fritidsaktiviteter

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och 5

3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

se.HSLF-FS 2020:80

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus, kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus. För olika evenemang finns skarpa deltagargränser, sedan den 24 november gäller att max 8 personer får delta.

Brukshundsklubbens rekommendationer omkring pandemin

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: