Styrelsen

STYRELSEN 2022

Mailadress till klubben: styrelsen@harnosandsbk.se

Organisationsnummer: 888000-2582

Ordförande:
Torbjörn Eriksson

070- 556 58 85

Vice ordförande

Martin Adelgren Thorén

070-5407224

Sekreterare

Gunilla Nilsson

070-6861526

Kassör

Lena Backström Nordén

lena.backstrom(at)gmail.com

Ledamot
Pether Öhlen

070-6357111

Ledamot
Gunnel Crona

070-2056612

Ledamot
Margaretha Höglund

070-6958345

Suppleant
Camilla Johansson

Suppleant
Agneta Gidmark

Revisorer

Carin Byström,

Annika Westman

Revisorer och revisorsuppleanter medverkar inte på styrelsemöten, utan granskar föreningens skötsel inför bla. årsmötet

Revisorsuppleanter

Maud Sundström

Patrik Asplund

Revisorer och revisorsuppleanter medverkar inte på styrelsemöten, utan granskar föreningens skötsel inför bla. årsmötet

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: