Styrelsen

STYRELSEN 2020

Mailadress till klubben: styrelsen@harnosandsbk.se

Organisationsnummer: 888000-2582

Ordförande:
Torbjörn Eriksson

070- 556 58 85

Torbjörn, reggi & Ruzka

Vice ordförande

Gunnel Crona

Sekreterare

Gunilla Nilsson

Kassör
Lena Backström

(TILLFÄLLIGT)

Ledamot
Pether Öhlen
Ledamot
H
elene Nordlöf

Ledamot
Margaretha Höglund

Suppleant
Camilla Johansson

Suppleant
Mikael Gjersvold

Revisorer är Carin Byström, Martin Thorén

Revisorer och revisorsuppleanter medverkar inte på styrelsemöten, utan granskar föreningens skötsel inför bla. årsmötet

Revisorsuppleanter är Gösta Burlin och Anita Wiklander

Revisorer och revisorsuppleanter medverkar inte på styrelsemöten, utan granskar föreningens skötsel inför bla. årsmötet

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: