Möten och protokoll

Medlemsmöten förekommer regelbundet, där många viktiga frågor behandlas.

Var med och utveckla föreningen genom att göra din röst hörd och delta på våra möten.

Vill du vara med och påverka klubbens utveckling?, kolla in denna sidan.

Medlemsmöten hålls minst 3 gånger per år inkl. årsmötet

Medlemsmöte är ett viktigt forum där medlemmar samlas och prata om angelägna frågor. Föreningens högsta beslutande organ utöver årsmötet är medlemsmötet. Mellan medlemsmöten är det styrelsen som ansvarar för verksamheten.

Frågor som inte föranmäls, tas upp på medlemsmötet under övriga frågor, men beslut kan inte fattas. Frågan överförs till nästa medlemsmöte för eventuell beredning och beslut.

Har du frågor du vill ta upp på medlemsmötet, skicka e-post till styrelsen@harnosandsbhk.se

Planerade möten under 2021

Årsmöte Fredag 26 februari 2021
Medlemsmöte torsdag 17 juni kl. 19.00

genomfört utomhus

Medlemsmöte
Årsmöte 2022 sista dag för motioner: 20 oktober

Medlemsblad skickades ut till medlemmarna som ersättning för medlemsmöterna

ANTECKNINGAR OCH PROTOKOLL

2021
Styrelsemöte 19 augusti 2021 Protokoll
Medlemsmöte 17 juni 2021 Protokoll
Styrelsemöte 23 maj 2021 protokoll
Styrelsemöte 25 april 2021 Protokoll
styrelsemöte 21 mars 2021 Protokoll
Styrelsemöte 7 februari 2021 Protokoll
Styrelsemöte 10 janauri 2021 Protokoll

2020

Styrelsemöte 8 januari

Protokoll

Styrelsemöte 25 januari Protokoll
Årsmöte, 21 februari 2020 Protokoll
Medlemsmöte 22 april INSTÄLLT PGA PANDEMIN
Medlemsmöte 4 oktober 2020 INSTÄLLT PGA. PANDEMIN
Sektormöte, 28 april 2020 Protokoll
Styelsemöte 7 juni 2020 Protokoll
Styrelsemöte 21 juni 2020 Protokoll
Sektormöte Protokoll
Styrelsemöte 30 augusti 2020 Protokoll
Medlemsmöte 4 oktober 2020 Protokoll
Styrelsemöte 4 oktober 2020 Protokoll
Styrelsemöte 25 oktober 2020 Protokoll
Styrelsemöte 19 november 2020 Protokoll
Styrelsemöte 29 november 2020 Protokoll
Styrelsemöte 20 december 2020 Protokoll
2019
Årsmöte 15 februari Protokoll Årsmöte
konstitut.styrelsemöte 15 februari Protokoll
Styrelsemöte 28 februari Protokoll
Styrelsemöte 21 mars Protokoll
Sektormöte, 26 mars Protokoll
Styrelsemöte 5 maj Protokoll
Styrelsemöte 19 juni Protokoll
Medlemsmöte, 19 juni Protokoll
Styrelsemöte 15 augusti Protokoll
Styrelsemöte 11 september Protokoll
Styrelsemöte 2 oktober Protokoll
Medlemsmöte, 2 oktober Protokoll
Styrelsemöte 14 november Protokoll
2018
Medlemsmöte 13 juni 2018 Protokoll Medlemsmöte 13 juni
Medlemsmöte 17 oktober 2018 Protokoll Medlemsmöte 17 oktober

*******************************************************************************************************************************************************************************

ANTECKNNGAR FRÅN SEKTORMÖTEN

2018

Minnesanteckningar från möte med sektorerna den 26 mars 2019.

*********************************************************************************************************************************************************************************

MEDLEMSKAP

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år.

Kallelse till möte annonseras på klubbens facebook sida samt på föreningens hemsida under NYHETER samt MÖTEN PÅ KLUBBEN

Klubben bjuder på fika. För att beräkna fikat kan du gå in på klubbens facebooksida och göra en intresseanmälan. Detta är inte bindande utan ger styrelsen in fungervisning på hur mycket fika som behövs anordnas.

*************************************************************************************************************************************************************************************

STYRELSEMÖTEN HÅLLS EN GÅNG I MÅNADEN

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Styrelsen i Härnösands har möte en gång i månaden. Mötern sker både fysiskt och digitalt via oom.
Styrelsemötet är det protokollförda möte som styrelsen har löpande under året, där beslut om verksamheten och förvaltningen tas.

Vill du lämna förslag till styrelsen, kan du göra det via e-post: styrelsen(a)harnosandsbk.se

*************************************************************************************************************************************************************************************

ÅRSMÖTE HAR KLUBBEN , EN GÅNG PER ÅR, UNDER FEBRUARI MÅNAD.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Ta med gilitgt medlemskort för rösträkningen ( enligt stadgarna) Klubben bjuder på fika.

Handlingar till årsmötet i februari kommer att läggas ut på hemsidan. Handlingar till kommande årsmöte (läggs ut senast 1 vecka före mötet)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: