Hundars mentalitet (MH och MT)

PLANERADE PROV MH/MT UNDER 2020

Under året kommer klubben inte att genomföra några mentalbeskrivningar (mh) eller mentaltester (mt) under våren 2019-2020, eftersom mentalbanan skall flyttas och rustas upp. Under 2020 planeras några mentalbeskrivningar (mh) eller mentaltester (mt)

Det kan genomföras mentalutbildningar för bliviande instruktörer och mentalfiguranter, dessa kurser kommer att utlysas under aktuella kurser på hemsidan.

Har du frågor skicka e-post till styrelsen@harnosandsbk.se

Datum Typ Arrangör Upplysningar
Anmälan sker via www.sbktavling.se Har du frågor skicka e-post till styrelsen@harnosandsbk.se

Hundars mentalitet är ett fascinerande område. Hur kommer det sig att hundar skiljer sig så mycket i sina beteeden samtidigt som andra beteenden verkar vara lika för alla? Varför skäller viss hundar mycket och andra inte? Varför blir vissa hundar rädda medan andra blir arga?

Inom brukshundsklubben kan du som har en registerad hund i Svenska kennelklubben testa hundens mentalitet med mentalbeskrivning och mentaltest.

Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/

Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundsras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad.Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/

Anmälan till Mentalbeskrivning eller Mentaltest görs via www.sbktavling.se

Båda dessa testformer genomförs på Härnösands Brukshundklubb.

För att genomföra mentalbeskrivning eller Mentaltest krävs medlemskap i Brukshundsklubben, däremot krävs inte medlemskap i arrangerande lokalklubb.

Vill du veta när dessa test genomförs på klubben, kolla in sektorn; Ras-och utvecklingssektorn

Vill du veta mer om hundars mentalitet?

Inom Brukshundklubben kan du utveckla dina kunskaper gällande hundars mentalitet. Vårt utbildningspaket gällande hundars mentalietet spänner över ett brett område. Våra funktionärer startar som figuranter och kan sedan välja att vidareutbilda sig till testledare, beskrivare och slutligen domare.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2017/10/figurant-och-testledarutbildning-mh/

Du kan även anmäla ditt intresse till styrelsen på mail; styrelsen@harnosandsbk.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: