Klubbens träningsgrupper

Har du genomfört en allmänlydnadskurs men är du intresserad av att göra något mer än promenader?

Brukshundklubben har flera olika grupper med träningsinriktningar. De olika tränings inriktningarna innebär att du tillsammans med andra underhåller och finslipar din träning. I grupperna stöttar vi varandra.
Verksamheten i klubben är bred, så det finns något för de flesta.

  • I varje träningsgrupp finns det en sammanhållande coach/medlem vars syfte är att få träningstider tillsammans, introducera nya tränngskompisar, förmedlar vilka kurser som efterfrågas till utbildningsgruppen, alla i gruppen skall känna sig trygg, välkommen och behövd i klubben , alla i gruppen delger varandra av sina kunkaper och erfarenheter.
  • Grundkravet för att delta i en träningsgrupp är att du genomfört en grundkurs, ex. allmänlydnad, tävlingslydnad, agillity nybörjarkurs, rallylydnads nybörjare, specialsök nybörjare eller annan grundkurs som krävs. Varje grupp har ett syfte exempel tävling. Syftet med grupperna är att träna på det du lärt dig på kurserna och få regelbunden träning.
  • Träningsträffarna är oftast gratis men sammanhållande coach/medlem rapporterar träningstillfällerna till Studiefrämjandet så klubben får ersättning. Sammanhållande coach/medlem är inte alltid instruktör. Kostnad kan uppstå om klubben/ gruppen hyr en lokal. Alla i gruppen delar på hyrkostnaden.
  • Träningsgrupperna ersätter inte kurserna utan skall enbart underhålla och finslipa på det som du lärt dig på dina kurser.Behöver du och din hund lära er mer, kan du gå fortsättningskurser, men ändå fortsätta träna i träningsgruppen.
  • Det ingår även i grupperna att hjälpa till på klubbens städ & fixdagar , baka till klubben, löpande städning i klubblokalerna och inför/på olika evenemang/ tävlingar.
  • Klubben har inget egentligt ansvar att planera och ha träningsgrupper, men på Härnösand Brukshundsklubb ser vi dessa grupper som resurser inför våra städ & fixdagar , baka till klubben, löpande städning i klubblokalerna och inför/på olika evenemang/ tävlingar.

KLUBBENS TRÄNINGSGRUPPER

Kontaktperson

Övrigt

Agility –

Krav: Genomfört förberedande eller nybörjar kurs i Agility

Catarina Elmroth

070-6727944

IGP (IPO)- Svensk Skydd –

krav: Tävlingsinriktad och licenskrav

Torbjörn Eriksson
070-556 58 85

DROP IN + Öppet Hus – utomhus

Öppet för alla med hund –

inget medlemskrav

Olika ledare

Pether Öhlen

070-6357111

30 kr per tillfälle. Träningskort finns att köpa

Tjänstehunds träning

Under utbildning till Patrullhund eller utbildad patrullhund

Gunnel Crona

070- 2056612

Rallylydnad

Krav: nybörjarkurs i rallylydnad

Carina Norberg

070-244 01 05

Lydnadsträning

Krav: genomfört allmänlydnads kurs och har amibition att börja tävla

vakant

Tävlingslydnads träning

Krav: genomfört allmänlydnad och har tävlingsambitioner

Gunnel Crona

070- 2056612

Ungdomsträning

7-25 år

Lise-lott Pettersson

0739-587439

även coach: Patrik Asplund 0730-978442

Nosework

Yvonne Westberg

tel: 070-3628270

Specialsök Pether Öhlén
070 635 71 11

? Skott träning kan även förekomma på MH, MT och tävlingar. Kontrollera dessa sidor – Tävling och Mentalprov på hemsidan.

GLÖM INTE ATT LÄGGA IN DE AKTUELLA TRÄNINGSTIDERNA I KALENDERN PÅ HEMSIDAN, ange även vilken träningsplan och vem som är ansvarig med telefonnummer i kalendern.

Träningsgrupper för medlemmar. Vill du kontakta någon i träningsgrupperna på klubben?
Det finns även en träningsgrupp för IGP (IPO)- Svensk Skydd –träning, men den gruppen är sluten eftersom det krävs licens och tävlingsintresse. Vill du vara med i denna grupp kontakta Torbjörn Eriksson (ordf. Härnösand bhk) 070-556 58 85
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: