Patrullhund

I Sverige utbildas försvarsmaktshundar av Svenska Brukshundklubben som är en frivillig försvarsorganisation och vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet som även har egen uppfödning. Försvaret använder idag två olika slags hundar: Dels bevakningshundar (eller patrullhundar), dels ammunitions- och minsökshundar som har en viktig funktion vid internationella insatser.

Den militära bevakningshunden skiljer sig från polisens och bevakningsföretagens patrullhundar som bl.a. är utbildade att skydda hundföraren. Militära bevakningshundar skall markera för ljud från främmande människor i bevakningsområdet samt doftspår eller vittring från främmande människor och kunna spåra dessa.

Varianter på militära bevakningshundar är vindsökhundar och vattensökhundar som används inom bl.a. det norska försvaret. Vindsökhundar söker människor från båt mot land. Vattensökhundar söker attackdykare från land eller båt.

Tjänstehunds träning

Under utbildning till Patrullhund eller utbildad patrullhund

Facebookgrupp: https://www.facebook.com/sbkpatrullhund

(UPPEHÅLL PGA PANDEMIN)

Vill du veta mer? Kontakta Gunnel Crona på telefon: 0611-600 43, 070-2056612

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: