Svenskskydd, IGP, BSL mm

SVENSKSKYDD
Den hund som tävlar i svenskskydd är tränad i alla bruksdelar. Skyddshunden skall kunna spåra, söka upp en människa, uppletande, lydnad och skyddsarbete.

IGP
FCI’s internationella tävlingsform. IGP har till skillnad från vårt svenska bruksprogram inte något “verklighetstänk” utan är helt enkelt en sportform anpassat efter länderna på kontinenten som inte har vår svenska Allemansrätt med fri tillgång till skog och mark.

IGP består av tre avdelningar A-B-C, A=spår, B=lydnad, C=skydd och finns i tre olika svårighetsgrader I, II, III. Man kan även tävla i BSL som enbart består av avdelning A och B.

Respektive avdelning är värd 100 poäng. Innan tävlingen startar så sker alltid en ID kontroll och tillgänglighetskontroll. För att få tävla IGP måste ekipaget ha en skyddslicens, samt att i Sverige så är det endast bruksraserna som får tävla.

Den tävlande ska alltid anmäla/avanmäla sig dvs tala om sitt namn, hundens namn samt vilken del och klass tex. Nisse Nilsson med Nippe anmäler sig till IGPI avdelning B. Bedömningsmässigt har man inte kriterierna godkänd eller uppflyttad. Man har 4 betygsgrader på den positiva sidan och 2 negativa betygsgrader. Erhåller man lägst slutbetyget “Tillfredsställande” ( B ) innebär det att man har bestått sitt prov och kan tävla i nästkommande klass. Man kan också välja att fortsätta i klassen ytterliggare en tid innan man går upp i nästa klass. Har man startat i en högre klass får man aldrig gå tillbaka igen. Erhållet betyg ställs mot den poäng som momentet var värt och vi får då fram den poäng som hunden skall ha. Detta fungerar ungefär som koefficienterna på våra svenska bruksprov.

Otillräcklig (U) är det lägsta betyget och kan ge allt från 0 poäng upp till och med 35 % av poängen för berört moment. Bristfällig (M) är näst lägsta betyget och det är också på underkända sidan. Det ger mellan 36 % upp till 69 % av poängen. De två negativa betygen har således en bred spännvidd och delar på hela 69 % av den totala poängsumman. Övriga 30 % av poängen, som ligger på godkända sidan, indelas i 4 nivåer. Tillfredsställande (B) är den lägsta godkända nivån och ger mellan 70 till 79 % av poängsumman. God (G) är nästa betygsnivå och ger mellan 80 till 89 % av poängsumman. Mycket god (SG) är näst högst och ger mellan 90 till 95 % av poängen. Utmärkt (V) är det högsta betyget som går att få och ger mellan 96 till 100 % av poängen.

Att förkortningarna är annorlunda beror på att vi följer de tyska förkortningarna som är allmänt vedertagna i övriga Europa. Enkelt sagt så kan man säga att om du får 70-70-70 så är du godkänd i din klass och har rätten att gå upp till nästa klass.


A:spår

Spårarbetet skiljer sig markant från det svenska spåret, man har en påsläppspunkt, domaren följer med då hela spåret utarbetas och hela spårarbetet bedömds från start till slut. IGP spåret är ett lydnadsspår, det är inte så att man tvingar hunden att spåra men man tränar in det med samma precision som i lydnadsmomenten.
Man önskar en hund som spårar med nosen lågt i kärnan och intensivt men med ett behagligt och jämt tempo, man får avdrag om hunden slår i vinklar eller arbetar med för hög nos stundtals mm Spåret avbryts om hunden lämnar kärnan mer än en linlängd.
Innan spåret börjar informerar man domaren om man har påvisande markering(sitt-stå-ligg) eller apporterande markering.
Spårlängden räknas i steg istället för meter. Spårlinan ska vara minst 10m, har du en längre lina så måste du gå längst bak i hela linans längd. De flesta ekipage tävlar i vanlig halskedja kopplad i ickestryp sen löper linan under magen på hunden.

B: lydnad
Den största skillnaden mellan våra svenska program och IGP är att det inte finns någon tävlingsledare som dirigerar ekipaget, här skall den tävlande genomföra ett program efter fastställt schema. Varje delmoment startas på domarens anvisning, men i övrigt så ska hela momentet genomföras utan nya anvisningar. Man räknar stegen för att göra en så korrekt lydnad som möjligt.
Det är alltid 2 hundar på planen under lydnadsprogrammet, den ena hunden ligger sin platsliggning medans den andra går sin lydnad, i början av linförigheten så skjuts 2 skott. I lydnadsprogrammet vill man se högt tempo, arbetsglädje och precision, man bedömmer hundens inställning och intensitet, dvs en “låg” hund som gör programmet korrekt når inte full poäng.
I IGP får du aldrig ta i halskedjan, du får berömma hunden men inte hålla i halskedjan, om hunden är kopplad så ska det alltid vara i ickestryp.

C:skydd

Bitarbetet skiljer sig främst genom att man använder en sk “tyskarm”, inga höga angrepp eller munkorg som i svensk skyddet.
Bitarbetet inleds med en lydnadsövning där hunden ska rondera skärmar för att i det sista finna en figurant. Hunden ska skälla på figuranten tills det att föraren kallar ut hunden, figuranten ställer upp för en flykt. Man önskar hundar som angriper rejält, biter fullt och fast, i flykten vill man ha en hund som gör sig tung och försökter stoppa flykten. Tugg och tunna bett ger avdrag.

När figuranten stannar skall hunden släppa och bevaka, här man ha tyst bevakning eller skällande bevakning. I IGP vill man till skillnad från det svenska programmet ha nära bevakningar. Efter stoppet gör figuranten ett angrepp som hunden ska avvärja och återigen bita fullt och fast, man tränger hunden genom att springa med hunden hängandes i armen och man belastar hunden med två slag av en softstock, softstocken är en mjuk vaderad stav, här vill man se att hunden inte blir osäker, biter om eller på annat sätt skräms. Efter detta är det ännu en bevakningsfas där föraren kommer och hämtar hunden för att sen gå en ryggtransport med ett överfall som leder till ett släppande och trängning. Skyddsarbetet avslutas med ett modprov.

Man vill ha en hund som biter fast och djupt som har hög intensitet i angrepp och bevakningar, det största felet en hund kan göra är att den inte vågar angripa eller låter sig trängas bort. En hund som inte släpper på förarens loss kommando bryts.
I bitarbetet får föraren endast hålla i hunden vid ett tillfälle och det är under modprovet, då du får hålla i halskedjan tills det att hunden skickas att bita. All annan kontakt i halskedja el dyl kan leda till att domaren diskar ekipaget.

BSL

BSL är en gren som består av spår och lydnad från IGP

Vill du veta mer kontakta Torbjörn Eriksson, 070-5565885

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: