Medlemskap

MEDLEMSKAP I BRUKSHUNDSKLUBBEN

Bli medlem

För att bli medlem i (fyll i ert klubbnamn) klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.se/om-oss/medlem/medlemskap/

Hitta ditt medlemsbevis genom att klicka på knappen ”Min sida"

Tips: Medlemsbevis

- Ta ett kort/ print screen på ditt medlemsbevis

- Skriv ner ditt medlemsnummer och spara det

Brukshundsklubbens medlemssida.

Frågor om din medlemsansökan ring: 08-505 875 00

Avgifter

Medlemskap Pris
Ny medlemskap (huvudmedlemskap) 570 kr
Är du redan medlem i en annan klubb, Brukshundsklubb 170 kr

Har en familjemedlem huvudmedlemskapet, och du vill bli familemedlem.

Då vill vi även veta vem som är huvudmedlem med dennes medlemsnummer

170 kr

Om du är 6-25 år och vill bli medlem i Sveriges Hundungdom (SHU) betalar du 300 kr direkt till SHU. Då ingår medlemsskap i bland annat en valfri lokalklubb, t ex Härnösand BHK Läs mer och anmäl dig till Sveriges Hundungdom

Vad går medlemsavgiften till?

 • 400 kr är förbundsavgift och går till Svenska Brukshundklubben.
 • 170 kr går är klubbavgift och går till HärnösandBrukshundklubb.
 • Betalning sker till pg 46 76 40-9. Du anger personnummer. e-postadress och mobilnummer i meddeladnerutan.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

Vad får du som medlem?

 • Du har möjlighet att gå kurser och utbildningar och träffa våra kunniga instruktörer.
 • Du får tillgång till klubbens marker och vår klubbstuga.
 • Du kan delta på temakvällar och föreläsningar.
 • Du får tävla med din hund i Svenska Brukshundklubbens och Svenska Kennelklubbens arrangemang.
 • Du kan delta i träningsgrupper med andra hundägare.
 • Hjälpa till att förbereda, genomföra olika föreningsaktiviteter såsom fix & pysselträffar, förberedelser inför tävlingar/evenemang/prover, hjälpa till på evenemang/tävlingar/prover m.m.
 • Du får SBK:s tidning "Brukshunden" med 6 nummer/år.
 • Du har rösträtt på medlems- och årsmöten.
 • Många olika medlemsförmåner.
 • Alla medlemmar är välkomna hit för enskild träning eller träning i grupp, när som helst! Dock har våra kurser företräde till planerna när sådana förekommer. Observera att skotträning kan förekomma på vissa träningspass. Skyltar om detta finns på klubbområdet.

 • Och en hel del annat...

***************************************************************************************************************************************************************************************

HUNDUNGDOM

Är du mellan 6-25 år har du olika medlemskap att välja mellan. Du kan antingen bli medlem i Härnösand brukshundsklubb eller Sveriges Hundungdom. du hittar mer information via bilagan- medlemskap för ungdomar . Glöm inte att fylla medlemsansökan om du vill bli medlem. I Härnösands Brukshundsklubb kallar vi gruppen med unga hundförare för UNG MED HUND, detta för att inte förknippa gruppen med klubben Hundungdom. Det innebär att du kan vara medlem i Härnösand brukshundsklubb eller Sveriges Hundungdom och delta i våra träningsträffar.

Information om Svensk Hundungdom

Är du medlem i Svensk hundungdom, glöm inte meddela dina kontaktuppgifter med e-post, adress, namn, mobilnummer och medlemsnummer till e-postadressen; styrelsen (at)harnosandsbk.se. Informationen behövs för att säkerhetställa att du får ta del av den information som skickas ut.

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Dina uppgifter

Klubben vill gärna att du uppdaterar dina medlemsuppgifter via SBK medlem Online, för att kunna skicka ut medlemsinformation till dig via e-post.

Du som inte har e-post adress får gärna meddela detta till sekreteraren i styrelsen så att du kan få brevförsändelser med manuella posten. Större försändelser såsom årsmöteshandlingar kan du få betala portokostnaden för.

REDAN MEDLEM. Medlemsbevis och ändra dina kontaktuppgifter gör du via Brukshundsklubbens hemsida. Klicka på rubriken för att komma till mina sidor via Brukshundklubben.

*************************************************************************************************************************************************************************************

Som medlem är du försäkrad

Alla som deltar på kurser och arrangemang via klubben är försäkrade. Det gäller både kursdeltagare, åhörare, instruktörer, funktionärer är försäkrade om arrangemanget är planerat via brukshundsklubben.
Läs om vår medlemsförsäkring på SBK:s hemsida

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

Regler

Det finns några allmängiltiga regeler som gäller för alla medlemskap i SKK;s länsklubbar, ungdomsförbundet, specialklubbar, lokalklubbar och rasklubbar.

Regel 1:1 Behandla djuren väl vilket innebär att du som medlem skall vårda hundar och andra djur i enlighet med beprövad erfarenhet liksom djurskyddslagstiftningen.

Regel1:2 Uppträda lojalt och inte skada organisationen viket innebär att du ine skall handla på ett sådant sätt att det kan skada eller motverka SKK eller dess medlemsorganisationer. Det innebär även att du som medlem skal inte uttala sig nedsättande i tel elelr skrift om en funktionär med uppdrag inom organisationen.

Regel 1:3 innebär att du skall följa de regeler och stadgar som finns inom SKK;s länsklubbar, ungdomsförbundet, specialklubbar, lokalklubbar och rasklubbar som du medverkar i.

Hundägar policy - film

Dataskydsförordningen - film

policy för digitala medier

Rökförbud

********************************************************************************************************************************************************************************

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: