Nyheter – februari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – augusti 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017

Klubbverksamhet vintern 2021

Publicerad onsdag 13 jan 2021, 18:36

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

Detta gäller till och med 28 februari 2021, men kan komma att förlängas.

 • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
 • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta är beslutat med anledning av att regeringen skärpt förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den nya förordningen innebär att begränsningen nu är åtta personer mot tidigare 50.

Vad gäller för träning i inomhushall?

Handlar det om träning som organiseras av en klubb inom SKK-organisationen är det inomhusverksamhet som inte ska genomföras. Beslutet baseras på det allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som säger att om man träffar andra personer än de som ingår i ens egen mindre krets ska det med fördel ske utomhus.

Träning i hall som sker i privat regi omfattas inte SKK-organisationens beslut, utan faller under Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar att förhindra smittspridning av Covid-19. Vi uppmanar ändå fristående organisationer, företag och dig som privatperson att följa SKKs rekommendationer.

Länsklubbsutställningar ställs in till och med 25 april 2021

 • Större utställningar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under hösten och vintern. Därför ställs länsklubbsutställningarna in.
 • Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

 • Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
 • I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagande personer inklusive funktionärer. Det innebär i praktiken att inga utställningar kan genomföras och väldigt få prov, tävlingar och beskrivningar.
 • Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

Verksamhet med färre än åtta personer

Vid verksamhet där färre än åtta personer inklusive funktionärer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

 • Verksamheten ska genomföras utomhus.
 • Följ de allmänna lokala råd som gäller i den region där verksamheten ska genomföras. Allmänna råd – läs vad som gäller i din region.
 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
 • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de gällande allmänna råden.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Begränsa deltagarantalet

 • Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.
 • För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Dispensen gäller till och med 31 maj 2021.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: