Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – augusti 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017

MEDDELANDE TILL ALLA SEKTORER OCH TRÄNINGSGRUPPER

Publicerad måndag 28 jun 2021, 19:56

Det är snart dags för valberedningen att börja jobba med att finna kandidater till de som väljer att avsluta sitt engagemang i styrelsen. Innan vi kommer att intervjua styrelsemedlemmarna vill vi få höra hur ni aktiva medlemmar skulle vilja att föreningens utvecklades, hur gör vi för att öka engagemanget och samarbetet, vad kan sektorer och tränings grupperna bistå med för att underlätta för styrelsearbetet.

Dina reflektioner är viktiga för valberedningen.

Valberedningen kommer under september att intervjua styrelsemedlemmarna därefter kommer vi att annonsera efter förslag från medlemmarna löpande. Deadline är 1 november, så vi har inte mycket tid att arbeta på. Valberedningen skall senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Det vi vet idag är att det är följande poster kan bli aktuella;

  • Ordförandeuppdrag
  • Kassörsuppdrag
  • Ledamot uppdrag (en eller flera platser)
  • Suppleant uppdrag
    Vissa uppdrag står för omval men andra uppdrag behövs nyval.

Eftersom valberedningen inte har tillgång till medlemsregister pga. GDPR är det medlemmarnas förslag som valberedningen kan arbeta med eller tillfråga de som valberedningen redan känner till. Oftast är det redan personer som är aktiva och har uppdrag i föreningen. Vi behöver dock nytt blod och nya tankar, så alla förslag är viktiga.

Valberednngen består av;
Lise-lott Pettersson 0739-587439

Carina Norberg

Ann Hammarström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: