Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – augusti 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017

Valberedningens förslag 2023 

Publicerad onsdag 23 nov 2022, 20:56

Styrelseposter

Dessa styrelseposter är valbara under kommande årsmöte

 • Ordförande, 1 år, (2023) omval, Torbjörn Eriksson

 • Vice. Ordförande tillika ord.ledamot (1), (2023-2024) omval, föreslås Martin Thorén

 • Sekreterare, 2 år (2023-2024) nyval, föreslås Lise-Lott.Pettersson

 • Ordinarie ledamot (4), 2 år (2023-2024) nyval, föreslås Camilla Johansson

 • Suppleant (1), 2 år ( 2023-2024) nyval, Ida Pontén

 • Revisor, 1 år (2023) omval, föreslås Carin Byström

 • Revisor, 1 år (2023) omval, föreslås Annika Vestman

 • Revisorssuppleant, 1 år (2023) omval, föreslås Maud. Sundström

 • Revisorssuppleant, 1 år (2023) omval, föreslås Patrik Asplund

Övrigt förslag: Det finns intresse för fortsatt engagemang som ordinarie ledamot (4), 2 år (2023-2024) omval, Gunnel Crona

Förslag från medlemmar avseende val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Förslag skickas då till styrelsen(at)harnosandsbk.se

Följande personer har mandattid kvar

 • Kassör, 2 år (2022–2023) Lena Backström Nordén

 • Suppleant (2), 2 år, (2022–2023) Agneta Gidmark

 • Ordinarie ledamot (3), 2 år (2022-2023) Margareta Höglund

 • Ordinarie ledamot(2), 2 år (2022-2023) Pether Öhlén

?

Valberedning

 • vakant, (2023-2024)

 • Vakant , (2023-2024)

 • Jon Lundgren, sammankallande, (2022–2023)

Valberedning 2022 har varit Lise-Lott. Petterson, Ann. Hammarström, Jon Lundgren

24 november 2022

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: