Om Brukshundklubben

Härnösands Brukshundklubb är en del av Svenska Brukshundsklubben. Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. Brukshundklubbens organisation är indelad i lokal-, distrikt-, och rasklubbar. Liten informationsfilm om Brukhundsklubben.

Brukshundsklubbens vision: Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.(kärnvärde)

S - samhörighet

B - behov

K - kompetens

Svenska Brukshundklubbens förbund, distrikt och klubbar följer demokratiska processer. Alla medlemmar har inflytande i sin lokala klubb eller rasklubb. Klubbarna har förtroendevalda som representerar i distrikt och förbund. Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen. På kongressen väljs förbundsstyrelsen, som leder förbundets verksamhet. Läs om det senaste på SBK-info nytt

Beslutsordning

kommer

Viktiga mötes datum

Typ av möte När Vilka deltar
Organisationskonferens Januari Distriktet representerar
Kongressen Maj Distriktet representerar

Mer om olika möten som berör organisationen

Mellannorrlands distriktet (MND) heter det distrikt som Härnösands Brukshundklubb ingår i. Här finner du information om olika funktionärskurser och annan övergripade information. Är du intresserad av en funktionärskurs skall du anmäla det till din lokalklubb förs, som anmäler dig till kursen. Distriksrepresentanter för lokalklubbarnas talan och synpunkter på den årliga SBK kongressen i maj varje år.

Länskonferens

Varje år sker det flera klubbträffar i distriktet där fokus ligger på olika hundsports områden. Här har du möjlighet att träffa andra engagerade hundintresserade medlemmar för att utbyta erfarenheter, planera hur hundaktiviteterna skall vara över distriktet eller om det är någon speciell fråga som Distriktet skall jobba för i sina konatkater med Förbundsstyrelsen. Den stora årliga konferensen i distriktet är distriktets årsmöte och lokalklubbs konferens där representerar från de flesta Brukshundsklubbar medverkar. Det är lokalklubbens styrelse som väljer ut vilka som skall representera lokalklubben på dessa träffar. På Mellannorrlands distriktets hemsida finner du övergripande information om funktionär utbildningar, sektorträffar, konferenser m.m.

Viktiga mötesdatum

Distriktets årsmöte Mars Medverkande: Lokalklubbs styresle och sektorer
Distriktets Lokalklubbs konferens April Medverkande: Lokalklubbs styresle och sektorer
Distriktets medlemsmöte sensmmaren Medverkande: Lokalklubbs styresle och sektorer
Distriktets höstkonferens oktober-november Medverkande: Lokalklubbs styresle och sektorer

Deadline för motioner

20 oktober Medlemmar kan skicka skrivna förslag (motioner) till lokalklubbens styrelse som skall ta upp dem på styrelsemöte och årsmöte
15 november

Lokalklubben kan skicka skrivna förslag (motioner) till distriksklubben

1 januari Motioner till kongressen. Det är distrikten som skickar motioner till Förbundsstyrelsen senaste 1 janauri.

Påverka med motioner (skrivna förslag)

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
  2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
  3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
  5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Tips på att skriva en motion.

Motionen skickas till: styrelse@harnosandbhk.se

Hon skickar den sedan vidare till resterade styreslerepresentanter.

Motion till distriktet kan bara en lokalklubb skicka.

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsklubben
  2. klubben/-arna skriver förslag (motion) till distriktet
  3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
  5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Tips på att skriva en motion:

Motionen skickas till: styrelse@harnosandbhk.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: