lokala och centrala Stadgar, värdegrund och policy mm

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ är SBK Kongressensom fastställde 2008 års nya grundstadgar för Brukshundklubben. De nya grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och gäller från och med den 1 januari 2009.

Enligt grundstadgarna ska Brukshundklubbens förbundsstyrelse godkänna stadgarna för alla distrikt, lokal- och rasklubbar. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgan och för att säkerställa att så sker har nya normalstadgar tagits fram, för Brukshundklubbens respektive organisationer, utifrån grundstadgan.

Styrdokument

Lokalklubbs stadgar

Arbetsordning Förbundsstyrelsen

Policy för hundhålning

Drogpolicy

Etisk policy vid tävling och prov

Policy för medlemskultur

Film om hundhållning

Brukshundsklubbens värdegrund

**********************************************************************************************************************************************************************************

Lokala riktlinjer för klubben

Lokalklubbens ordningsregler

Lokalklubbens värdeord

*************************************************************************************************************************************************************************

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: