Valberedningen

Valberedningen arbete

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror kan göra ett bra jobb. För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

  • Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.
  • Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
  • Valberedning ska till den 15 november lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, vilka ska väljas på årsmötet. Årsmötet i lokalklubben genomförs under februari månad varje år.

VALORDNINGEN

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den föreslagne kandiderar. Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Förslag skickas då till styrelsen(at)harnosandsbk.se

Så här jobbar valberedningen: Valberedningens årshjuls program

Enligt stadgarna för lokalklubben

Normalstadgar lokalklubb

Följande ledamöters platser är öppna för omval/ nyval på årsmötet 2022

Ordförande på ett år - Torbjörn Eriksson omval.(under 2021)

Kassör på två år - Lena Backström, fyllnadsval, (under 2021)

Ledamot 2 på två år - Pether Öhlén, sittande (under 2020-2021)

Ledamot 3 på två år - Margareta Höglund, sittande (under 2020-2021)

Revisor Carin Byström, omval och Gösta Burlin,sittande (under 2021)

revisorssuppleanter Maud Sundström, nyval och Anita Wiklander, omval. Samtliga på ett år (under 2021)

Valberedningens förslag för 2022

Under arbete

Kontaktuppgifter till valberedning 2021

Sammankallande; Lise-lott.Pettersson. tel: 0739-587439. e-post: gladhoffe@gmail.com

Carina Norberg, e-post: c_norberg@telia.com

Ann Hammarström.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: