Beslutsunderlag till beslut och ersättning för utlägg (alla grupper)

BESLUTSUNDERLAG MED BUDGETFÖRSLAG

Detta beslutsunderlag är ett hjälpmedel för dig som planerar; projekt såsom renovering, en specialkurs, läger, evenemang och behöver eska ekonomiska medel för att genomföra projektet. Även om förslaget/projektet har målsättningen att det skall gå +/- noll dvs. jämnt vill styrelsen ta del av planeringen och utvärderingen, eftersom det är del av att klubbens utveckling. Beslutsunderlaget gäller inte för klubbens vanliga kurser som genomförs löpande. Ladda ner beslutsunderlaget på din dator, fyll i den och spara.

Beslutsunderlag med budgetförslag

Skicka in till styrelsen innan projektet påbörjas. e-postadress: styrelsen(at)harnosandsbk.se

OBS: Kom ihåg att du behöver återkoppling från styrelserepresentant innan projektet påbörjas.

ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG

Har du haft mindre utlägg inför förberedelser av kurser, evenemang, förbättringar på klubben, kan du få ersättning. Utlägg över 500 kr behövs styrelsens beslut. Använd då beslutsunderlaget.

ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG

SAMMANSTÄLLNNG AV UTLÄGG OCH RESOR

Skriv ut underlaget, fäst kvittot och skicka med brevpost till: Lena Backström Rosenbäcksallén 23B, 871 61 Härnösand

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: