Beslutsunderlag till beslut och ersättning för utlägg (alla grupper)

BESLUTSUNDERLAG MED BUDGETFÖRSLAG

Detta beslutsunderlag är ett hjälpmedel för dig som planerar; projekt såsom renovering, en specialkurs, läger, evenemang och behöver eska ekonomiska medel för att genomföra projektet. Även om förslaget/projektet har målsättningen att det skall gå +/- noll dvs. jämnt vill styrelsen ta del av planeringen och utvärderingen, eftersom det är del av att klubbens utveckling. Beslutsunderlaget gäller inte för klubbens vanliga kurser som genomförs löpande. Ladda ner beslutsunderlaget på din dator, fyll i den och spara.

Beslutsunderlag med budgetförslag

Skicka in till styrelsen innan projektet påbörjas. e-postadress: styrelsen(at)harnosandsbk.se

OBS: Kom ihåg att du behöver återkoppling från styrelserepresentant innan projektet påbörjas.

ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG INSTRUKTÖRSERSÄTTNING ÅTERBETALNING ETC

Använd följande formulär för att söka ersätting.

Instruktörsersättning >>>

Ersättning för utlägg >>>

Återbetalning av inbetalda pengar >>>

Reseersättning >>>

Tävlingsarvoden (även resa i samband med tävlingsuppdrag) >>>

Kvitton i original skickas till Härnösands Brukshundklubb, Box 3026, 871 03 Härnösand.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: