Instruktörs sida

ALLMÄNT
Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att du som instruktör redovisar deltagare och närvaro vid varje arrangemang. Vid frågor om registering kontakta Studiefrämjandet Ammy Gyllenquist 0725-706654 eller via e-post ammi.gyllenquist@studiefrandet.se

BOMMEN

-Parkera på parkeringen , även om bommen är öppen. Det är viktigt att utryckningsfordon kan ta sig fram. Det är enbart de instruktörer/funktionärer som har en planerad pågående aktivitet som får parkera vid stugan. Detta för att de snabbt kunna ta sig fram till sin hund.

VÄRMEN

-Viktigt att hålla ytterdörren stängd för att hålla värmen i klubbstugan.

BETALNING

Kontrollera alltid vaccination och betalning vid kursstart. Kursdeltagarna visar upp betalningen för instruktören, vid första tillfället.

KURS ADMINISTRATION

Du registerar kursen och för in närvaron i Studiefrämjandet portal. Deltagarna för kursen finner du via anmälningsprogrammet ypsik. När du registrerat in kursdeltagarna kan du göra kursen inaktuell/radera i ypsik. Föreningen får därefter ersättning för evenemangt.

TRÄNINGSLEDARBEVIS

Naturvårdsverket upphört med sin generella dispens för lösa hundar under hundförbudstiden varje år (mars-augusti) . Nu ska Länsstyrelserna utfärda dessa dispenser inom sina län. Vår klubb ska därför anmäla till distriktet de personer som leder kurser o träningsgrupper i skog och mark. (inte det som sker på en appellplan). Anmäl dig till styrelsen@harnosandsbk.se, som träningsledare så skickar distriktet ut beviset.

ARBETE MED UNGDOMARNA

- Klubben är måna om våra ungdomar och ser gärna att våra ledare för ungdomsgruppen kan visa utdrag av detta. Kostnaden står klubben för mot uppvisande av kvitto. Lämnas till kassören.

HAR DU EN IDÉ OM PROJEKT/ ANNORLUNDA KURS M.M

- Styrelsen vill i förväg få ta del av ideén/ projektet, eventeullt kostnadsförslag samt utvärderingen. Styrelsen vill ta del av prospektet innan projektet påbörjas.

- Gäller projektet - sommarlovsaktivteter behöver styrelsen ta del av prospektet senast 1 mars eftersom sista ansökningsdag till kommun är i april varje år.

läs Beslutsunderlag

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ SBK nyhetsbrev

SBK kurssida

SBK utbildning

LATHUNDAR OCH TIPS

Ersättningar Lathund för ypsik- kursanmälningsprogrammet
Tips inför valpkurs Lathund för registera kurs i Stufiefrämjandet
Tips inför allmänlydnad Lathund för närvaroregisteringi studiefrämjandet
Tips inför Drop-in Lathund - kursbekräfelse ypsik
Vinterprogram 2018/2019 Instruktörsmöte 4 december 2018
Info-blad till kursdeltagare Lathund- kulturarrangemang
Utvärderingsmall -kurs Mall - kursinbjudan, skickas 14 dag innan kursstart
Beslutsunderlag för utgifter Löpande kursplanering

ARKIV

Gäller instruktörer och kurssamordnare: Klicka på bilderna för att komma vidare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: