Instruktörs sida

Denna sidan är ett hjälpmedel för våra instruktörer, gruppledare för träningsgrupper-

INSTRUKTÖRER OCH HJÄLPINSTRUKTÖRER

Vi använder följande Facebook grupp för att föra dialoger och sprida information mellan varandra.

Kurser BHK = Privat grupp

Genväg till kurser HBKGäller enbart instruktörer och hjälpinstruktörer

ANNONS KURS VIA YPSIK

I Härnösands Brukshundsklubb annonserar vi om kommande kurser via www.ypsik.se som är en sida för kurs annonsering och anmälningar. Ypsik GoSignup sprider aldrig uppgifter från ditt konto till tredje part utan uttryckligt medgivande. Den data som du och dina kunder lägger in i systemet tillhör dig och lagras bara så länge som du vill. Har du frågor om upplägg, kursinnehåll eller priser kontakta kurssamordnaren

Lösen för att hantera kontot på ypsik får du av kursamordnaren Pether Öhlén

Lathund för ypsik- kursanmälningsprogrammet

Lathund - kursbekräfelse ypsik

Lathund- instruktörsfolder 2021

STUDIEFRÄMJANDET

Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att du som instruktör redovisar deltagare och närvaro vid varje arrangemang. Vid frågor om registering kontakta Studiefrämjandet Ammy Gyllenquist 0725-706654 eller via e-post ammi.gyllenquist@studieframjdet.se

När kursen är fulltecknad på Ypsik, kan du lägga upp arrangemanget i studiefrämjandet. Du kan efter några dagar gå in på narvoregisteringen på studiefrämjandet där du kan skriva ut en samlad lista på kursdeltagarna.

Lathund för registera kurs i Stufiefrämjandet

Lathund för närvaroregisteringi studiefrämjandet

Lathund- kulturarrangemang

- Studieplan. Studiefrämjandet önskar en studieplan till varje kurs/aktivitet

- Riskanalys. Studeifrämjandet önskar en riskanalys till varje kurs/aktivitet

TRÄNINGSGRUPPERNA- redovisar sina träffar som kulturarrangemang eller som studiecirkel (om man är ungefär samma personer på träningarna).

PROMENAD TRÄFFARNA- redovisar sina träffar som kulturarrangemang.

DROP IN/ ÖPPEN TRÄNING- redovisar sina träffar som kulturarrangemang.

KALLELSE TILL KURS

Kallelsen till kursen skickas med e-post ca. 7 dagar innan kursen. Deltagarnas e-post adresser skickas som hemliga utskick. Glöm inte att lägga med hjälpinstruktörerna i utskicket.

Mall - kursinbjudan

Info-blad till kursdeltagare

Utvärderingsmall -kurs

Instruktörsfolder (kopior finns i pärm i plåtskåpet) (NY)

KURSTRÄFFAR/ TRÄNINGSTRÄFFAR

INSTRUKTÖREN, HJÄLPINSTRUKTÖR, GRUPPLEDARE- Kom gärna lite tidigare för att förbereda inför delagarna kommer. Kontrollera om utrustningen fungerar, koka kaffe mm

BOMMEN- Parkera på parkeringen , även om bommen är öppen. Det är viktigt att utryckningsfordon kan ta sig fram. Det är enbart de instruktörer/funktionärer som har en planerad pågående aktivitet som får parkera vid stugan. Detta för att de snabbt kunna ta sig fram till sin hund.

VÄRMEN- -Viktigt att hålla ytterdörren stängd för att hålla värmen i klubbstugan.

BETALNING - Kontrollera alltid vaccination och betalning vid kursstart. Kursdeltagarna visar upp betalningen för instruktören, vid första tillfället.

KURS ADMINISTRATION - Du registerar kursen och för in närvaron i Studiefrämjandet portal. Deltagarna för kursen finner du via anmälningsprogrammet ypsik. När du registrerat in kursdeltagarna kan du göra kursen inaktuell/radera i ypsik. Föreningen får därefter ersättning för evenemangt.

HAR DU EN IDÉ OM PROJEKT/ ANNORLUNDA KURS M.M

- Styrelsen vill i förväg få ta del av ideén/ projektet, eventeullt kostnadsförslag samt utvärderingen. Styrelsen vill ta del av prospektet innan projektet påbörjas.

- Gäller projektet ex. - sommarlovsaktivteter behöver styrelsen ta del av prospektet senast 1 mars eftersom sista ansökningsdag till kommun är i april varje år.

SÅ HÄR GÖR DU:

1.Sammanfattande projektplanm skrivs på ett worddokument

2. Beslutsunderlag för utgifter

3. Studieplan. Studiefrämjandet önskar en studieplan till varje kurs/aktivitet

4. Riskanalys. Studeifrämjandet önskar en riskanalys till varje kurs/aktivitet. (under pandemin)

Allt skickas till styrelsen för styrelsebeslut. När beslutet är fattat kan projektet påbörjas.

ERSÄTTNINGAR

Ersättning för utlägg och kursarvoden sköts av vår kassör. Du får själv samla ihop dina ersättningsanspråk och skicka dem till kassören via styrelseposten eller klubbens postadress. Kassören har månadsvisa utbetalningar. Har du ett projekt behöver kassören, samma underlag som styrelsen fattade beslut på.

Adress: HÄRNÖSANDS BRUKSHUNDKLUBB, Box 3026, 871 03 HÄRNÖSAND Mailadress: styrelsen@harnosandsbk.se

ERSÄTTNINGAR efter kurser

(länkas vidare till ekonomi på denna sida)

TRÄNINGSLEDARBEVIS

Naturvårdsverket upphört med sin generella dispens för lösa hundar under hundförbudstiden varje år (mars-augusti) . Nu ska Länsstyrelserna utfärda dessa dispenser inom sina län. Vår klubb ska därför anmäla till distriktet de personer som leder kurser o träningsgrupper i skog och mark. (inte det som sker på en appellplan). Anmäl dig till styrelsen@harnosandsbk.se, som träningsledare så skickar distriktet ut beviset.

ARBETE MED UNGDOMARNA

- Klubben är måna om våra ungdomar och ser gärna att våra ledare för ungdomsgruppen kan visa utdrag belastningsregisteret. Det beställer du av detta. Kostnaden står klubben för mot uppvisande av kvitto. Lämnas till kassören.

INSTRUKTÖRSTRÄFFAR

Kurssamordnaren ansvarar för att kalla till instruktörsträffar och ansvarar för utbildningsbehov av insruktörer.

Klubben har även i socialforum via FACEBOOK för att förmedla informationer.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ SBK nyhetsbrev

SBK kurssida

SBK utbildning

TIPS OCH ANNAT

Tips inför valpkurs
Tips inför allmänlydnad
Tips inför Drop-in
Vinterprogram 2018/2019
Instruktörsmöte 4 december 2018
Löpande kursplanering

Gäller instruktörer och kurssamordnare: Klicka på bilderna för att komma vidare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: