Träningsledarbevis

Denna förfrågan är riktat till instruktörer, tävlingsledare och behörig träningsledare.

Träningsledarbevis behövs när man nyttjar skog och mark med sina träningsgrupper, tävlingar o dyl. Gäller framför allt perioden 1 mars-20 augusti. Innan man nyttjar skog och mark måste man naturligtvis först ha godkännande från markägare. Det här beviset är bara ett godkännande från lokalklubben att personen i fråga är behörig och är godkänd att handleda grupper och har erforderliga kunskaper.

Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Svenska Brukshundklubben har av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Tillståndet gäller från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020.

Träningsledare

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle.

Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper (där 4 eller fler personer tränar tillsammans) måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Obs. Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den startar.

Medlem erhåller träningsledarbevis via styrelsen på den egna klubben .De som vill ha träningsledarkort och är berättigade till detta
Skriv ner; Namn, adress, tel. nr. och lämnar/MAIL till styrelsen som sammanställer och beställer dessa . Allt skall gå igenom din lokalklubb. Träningsledarbevisen gäller i 2 år. De nya Träningsledarbevisen har länsstyrelsens text på baksidan. Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat behörighetsperioden. Kortet ska alltid vara med vid verksamhet och på uppmaning kunna ta fram.

Vill du läsa mer; https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/

Behöver du förnya ditt träningsledarbevis?

Har du träningsledarbevis?

Klubben behöver förnya sina listor så även du behöver skicka in dina uppgifter till styrelsen.

Skicka dina uppgifter till sekreteraren Gunilla Nillson på min mail gunilla.b.nilsson (at)outlook.com eller styrelsen(at)harnosandsbk.se märk med träningsledarbevis

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: