Vill du påverka och hjälpa till?

Härnösands Brukshundsklubb växer snabbt och har en ständig efterfrågan på olika aktiviteter.

* DU KAN PÅVERKA GENOM KLUBBENGAGEMANG

Vi tycker det är roligt att så många vill engagera sig och genomföra aktiviteter. Det gör sig inte själv och vi behöver fler som kan och vill vara med. Vi behöver dig som är initiativtagare, utförare, administratörer, hantverkare och andra krafter till vår styrelse och sektorer (arbetsgrupper) Många av våra funktionärer och hjälpinstruktörer har utbildad sig vilket innebär att vi behöver mer assistans och hjälp! Att delta på meldemsmötet är också ett sätt att visa klubbengagemang.

Klubbarbete är roligt när vi är flera som hjälps åt, så kom med och utveckla vår klubb framåt!

Vi är många som vill mycket men det är färre som är beredda att ta ansvar, men desta fler vi blir det mycket roligare! Vill du eller känner du någon som du vill väva till ett uppdrag, går det bra, men motivera gärna vad du, tror personen kan bidra med. Styrelsen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill ingå i en sektor, men det är styrelsen utser sedan medlemmar och sammankallande till för sektorerna/arbetsgrupperna (tävling, fastighet & utemiljö, köket, mfl)

Kom igen, det är kul och du kan! Det är bra och kul att delta i en gemenskap och göra något tillsammans!

Vi behöver dig som kan hjälpa till med diverse olika saker i klubben. ( se längst ner på sidan)

* DU KAN PÅVERKA VIA MOTIONER

MOTION; En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet

Alla medlemmar har möjlighet att lämna motioner för att påverka sin klubb eller hela SBK -förbundet. Enskila medlemmar lämnar motioner till sin lokalklubb. Lokalklubben lämnar motioner till distrikten. Endast distrikt eller rasklubb har rätt att lämna motioner till SBK kongressen.

Motioner som kommer in till distriksstyrelsen ska distriksstyrelsen behandla denna frågan och avge sitt yttrande över förslaget. Motionen tas därefter tillsammans med distriksstyrelsens yttrande upp på ett distriksmöte (distriktets klubbmöte) som beslutar att bifalla eller avslå motionen. Är motionen av inresse för övriga SBK-organisationen skall motionen med distriksmötets yttrande skickas till förbundsstyrelsen.Förbundsstyrelsen behandlar dessa motioner tillsammans med sitt yttrande. Förbundsstyrelsen kan även lämna egna förslag till kongressen.

PROPOSIONER; Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden och överlämnas för justering senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda justerare. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar och finns på hemsidan under Möten och Protokoll.

SKADA FÖR ENSKILD; Uppgift som, enligt lokalklubbsstyrelsens bedömning, kan vara till skada för någon enskild kan protokollföras i särskild bilaga vilken endast får göras tillgänglig för den uppgiften gäller, lokalklubbs-, förbunds- och distriktsstyrelsen, revisorerna och generalsekreteraren.

MALL FÖR MOTIONER

Sista dag för att skicka in motioner;

Medlemsmöten

Ca. 1-2 månad innan medlemsmötet

(framgår inte av lokalstadgan)

Årsmöte

20 oktober


Vill du vara med och hjälpa våran klubb att bli bättre? Alla sektorer/arbetsgrupper har specifika uppgifter.

Kökgruppen:

Köket är klubbets hjärta och är vitkig för alla medlemmars trivsel. Vi behöver folk som kan hjälpa till att baka, sälja fika och mat vid våra tävlingar och andra arrangemang.

Tävlingsgruppen för lydnad & Bruks.

Allmän funktionär:
Behövs vid alla tävlingar och arrangemang. Det kan vara allt mellan himmel och jord.

Skrivare till domare:
Intressant jobb där du får skriva ner domarens poäng och kommentarer för lydnads- eller bruksekipage på tävling. Du lär dig massor om tävling! Behöver du utbildning, ordnar vi det.

Funktionär/figurant på fältet:
Toppen om du är intresserad av hur det går till på brukstävlingar, du får till exempel lära dig att lägga spår eller att vara sökfigurant. Vi behöver även tävlingsledare,Behöver du utbildning, ordnar vi det.

Sekretariatspersonal:
Du som är datakunnig kan få hjälpa till att lägga in resultat i datorn vid lydnads- och/ eller brukstävlingar.Behöver du utbildning, ordnar vi det.

Tävlingsgruppen för Rallylydnad
I takt med att den verksamheten ökar kan vi komma att behöva funktionärer, rallysekreterare, om vi anordnar tävling.Behöver du utbildning, ordnar vi det.

Allmän funktionär:
Behövs vid alla tävlingar och arrangemang. Det kan vara allt mellan himmel och jord.

Tävlingsgruppen för Agility

I takt med att den verksamheten ökar kan vi komma att behöva funktionärer, ex. tidtagare, sekreterare, när vi anordnar tävling.Behöver du utbildning, ordnar vi det.

Allmän funktionär:
Behövs vid alla tävlingar och arrangemang. Det kan vara allt mellan himmel och jord.

Hemsida/ PR/Info:
Vi behöver hjälp med idéer och innehåll till klubbens hemsida och nya idéer inom området är välkommet.Behöver du utbildning, ordnar vi det.
Fastighetsgruppen:
Hjälpa till med underhåll av vår klubbstuga och omgivningen omkring den t ex målning och snickerier.
Mentalgruppen:
Vi har ett antal mentalbeskrivningar på klubben varje år. Till dem behöver vi hjälpredor som kan hjälpa till med diverse göromål.Behöver du utbildning, ordnar vi det.
Utbildnings gruppen
Vi behöver hjälpinstruktörer till våra kurser, det enda som krävs är lite hunderfarenhet och ett gott humör. Behöver du utbildning, ordnar vi det. När du har varit hjälpinstruktör och instruktörer kan ge dig rekommenadtioner till Styrelsen kan du få frågan om att genomföra instruktörsutbildning.

Styrelsearbete

Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen. Du kan även föreslå andra medlemmar som du bedömer att representera klubben.

Om Du skickar ett instressemail, så lovar Du naturligtvis inte att alltid ställa upp, Du väljer själv när det passar Dig. Det är en del av samarbetet i gruppen.
Du väljer också själv under hur lång tid Du vill finnas med som funktionär/medhjälpare. Lämna ditt förslag till styrelsen som beslutar som medlemmar som får ingå i en sektor/arbetsgrupp.

Du kan anmäla ditt intresse genom att skicka mail till: styrelsen(at)harosandsbk.se

Du blir kontaktad av en aktiv medlem i den arbetsgrupp/sektor som du vill engagera dig i.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: