Hedersmedlemskap, Förtjänsttecken, Vandrarpris

Hedersmedlemskap inom klubben har

Klubbar, distrikt och förbund kan utse hedersmedlemmar. Detta kan göras för personer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften. Medlemskapet är jämnställt med ordinarie medlemskap och aktuell instans står för hela medlemskapet. Hedersmedlem är en medlemskategori men också en titel.

-

Under årsmötet 21 februari 2020 tilldelas;

- Gunnel Crona, till delades ett Hedersmedlemskap från 2020, för lång och trogen tjänst inom HBK med styrelsearbete, kursverksamheter och tävlingsarrangemang.

*************************************************************************************************************************************************************************************

Förtjänsttecknet

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken instiftades 1972 och är ett runt tecken som är 24 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubben emblem, omgivet av en eklövkrans. Förtjänsttecknet utdelas i tre valörer: brons, silver och guld. Brukshundklubbens förtjänsttecken kan tilldelas funktionär eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att Brukshundklubbens verksamhet gagnat

Förtjänstecken 2020, som utdelades på årsmötet 21 febuari 2020

***************************************************************************************************************************************

Vandrarpris

Härnösands Brukshundklubb har följande vandrarpriser. Vandringspris är ett pris, vanligen en pokal eller liknande (vandringspokal), överlåts till en speciellt förtjänstfull medlem. Utvald medlem får ta hand om priset tills nästa årsmöte då ny medlems avgörs av styrelsen

Under årsmötet 21 februari 2020 tilldelas;

  • Jon Westberg tilldelas Sundsvalls hederspris med Molars Dax för att ha erhållit certifikat i IGP 3.
  • Lennart Högel tilldelas Gamla hundvänners pris för att han alltid och med kort varsel vid olika tidpunkter inhandlar och avlämnar förnödenheter vid klubbens olika aktiviteter. Även varit delaktig instruktör vid ett flertal patrullhundkurser och andra kurser på klubben.

*****************************************************************************************************************************************

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: