Värvningskampanj inför 2021

Valberedning önskar förslag på personer till följande styrelseposter inför årsmötet 2022

Nu hänger det på dig som medlem. Vill du ha en aktiv klubb med många roliga aktiviteter och bra ekonomi. Det gör sig inte själv och vi behöver fler som kan och vill vara med. Vi behöver dig som är initiativtagare, utförare, administratörer, hantverkare och andra krafter till vår styrelse och sektorer (arbetsgrupper)

Klubbarbete är roligt när vi är flera som hjälps åt, så kom med och utveckla vår klubb framåt! Vi är många som vill mycket men det finns färre som är beredda att ta ansvar och jobba för det, men blir vi fler går det lättare och blir mycket roligare! Vill du eller känner du någon som du vill väva till ett uppdrag, går det bra, men motivera gärna vad du, tror personen kan bidra med. Valberedningen tar sedan vid för att föreslå lämpliga kandidaterna till styrelseuppdrag.

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill ingå i en sektor, men det är styrelsen utser sedan medlemmar och sammankallande till för sektorerna/arbetsgrupperna (tävling, fastighet & utemiljö, köket, mfl)

Vi behöver förslag och värvningsförslag för att kunna utveckla vår klubb!! Kom igen, det är kul och du kan!

Det alltid bra och kul att få delta i en gemenskap och göra något tillsammans!

Som medlem i Härnösands Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera styrelsen och sektorer i klubben.

Följande ledamöters platser är öppna för omval/ nyval på årsmötet 2021

Ordförande 1 år tom 2020: Torbrjörn Eriksson

Ledamot, 1 år tom 2020. (vice ordf.) Gunnel Crona

Ledamot , 1 år tom 2020. Helene Nordlöf

Sekreterare, 1 år tom. 2020. Gunilla Nilsson

Suppleant, 1 år tom 2020. , Camilla Johansson.

Revisor , 1 år tom 2020 Carin Byström

Revisor, 1 år tom 2020 Martin Thorén

Revisorsuppleant, 1 år tom 2020, Anita Wiklander

Revisorsuppelant, 1 år tom 2020, Gösta Burlin

Kontaktuppgifter till valberedning 2020

Sammankallande; Lise-lott.Pettersson. tel: 0739-587439. e-post: gladhoffe@gmail.com

Laine Löfman tel. 070-557 95 57 e-post: kennel.dobfanciers@telia.com

Carina Norberg, e-post: c_norberg@telia.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: